μπαταρίες μηχανών μπαταρίες σκαφών μπαταρίες φορτηγών μπαταρίες αυτοκινήτων μπαταρίες πλοίων

Φορτιστές 4LOAD:Οι φορτιστές 4LOAD ΓΕΡΜΑΝΟΣ, είναι τελευταίας τεχνολογίας της γενιάς των έξυπνων φορτιστών.
Διαβάζουν την κατάσταση της μπαταρίας και την φορτίζουν ανάλογα.

Είναι παλλαϊκοί φορτιστές και κλείνουν αυτόματα όταν φορτιστεί η μπαταρία , έτσι αποφεύγουμε κάποια πιθανή υπερφόρτιση. Μπορούμε επίσης να επιλέξουμε εμείς τον τρόπο φόρτισης (αργή-γρήγορη).
Ενδεικτικά LED μας δείχνουν την κατάσταση φόρτισης. Έχουν επιλογή φόρτισης για όλους τους τύπους των μπαταριών(Regular-AGM-GEL) καθώς επίσης διατίθενται για μπαταρίες MOTO-ΣΚΑΦΩΝ.