μπαταρίες μηχανών μπαταρίες σκαφών μπαταρίες φορτηγών μπαταρίες αυτοκινήτων μπαταρίες πλοίων

Οι μπαταρίες Cronus Industrial.


Οι μπαταρίες μας, βιομηχανικού τύπου έχουν διάφορες χρήσεις :
  • Σκάφοι
  • Ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα
  • Φωτοβολταϊκά
  • Ανεμογεννήτριες

Για κάθε χρήση είμαστε σε θέση να σας δώσουμε την λύση που θα καλύπτει της ανάγκες σας.